Koszyk
0
Naklejki na ściany
Start » Regulamin sklepu
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu naklej-to.pl ważny od 01.01.2021


Sklep internetowy NAKLEJ-TO działający pod adresem www.naklej-to.pl prowadzony jest przez Dorotę Orłowską-Łuczka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GaleoDesign z siedzibą w Pasłęku, Pl. Grunwaldzki 7, zarejestrowaną w CEIDG prowadzoną przez ministra gospodarki RP, e-mail: sklep@naklej-to.pl, telefon: 780 161 230. Sklep internetowy NAKLEJ-TO działający pod adresem www.naklej-to.pl dokłada starań, aby nasi Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie podczas zakupów. Sklep zabezpieczony jest certyfikatem SSL.
 
§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.naklej-to.pl, w którym to Klient składa zamówienia i dokonuje zakupów.
3. Sprzedawca - Osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Galeo Design Dorota Orłowska-Łuczka z siedzibą w Pasłęku pod adresem Pl. Grunwaldzki 7/8, 14-400 Pasłęk (siedziba), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 5782735504, REGON: 363285292. Sprzedawca posiada następujące dane kontaktowe - telefon: 780 161 230 oraz adres e-mail: sklep@naklej-to.pl. Kontakt pisemny na adres: GaleoDesign, ul. Geodetów 4, 14-400 Pasłęk.
4. Klient, użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument, osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilny), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki (m.in. rodzaj i ilość towaru).
6. Konto - indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, zawierający dane Użytkownika służące m.in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat.
7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu
8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
9. Towar - każda naklejka, obraz, plakat sprzedawana za pośrednictwem Sklepu, dostępna jest na zamówienie.
10. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Dane Dostępowe: login, e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.
 
§2 Założenie i utrzymanie Konta w Sklepie
 
1. Celem złożenia zamówienia na Towar Użytkownik rejestruje się w Sklepie - Konto zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Sklepie. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz dokonuje wyboru iż zamierza albo nie korzystać z Konta w Sklepie.
2. Przy tworzeniu Konta w Sklepie Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sklep Towarów na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody jest możliwe po ponownym zalogowaniu się do Konta i wybrania odpowiedniej opcji.
3. Po zaakceptowaniu utworzenia Konta przez Użytkownika, Sklep przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.
4. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi własne dane do Konta w Sklepie.
5. Dostęp do Konta następuje po zalogowaniu się w Sklepie. Każdorazowe skorzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem ze Sklepu.

6. Po zalogowaniu się do Sklepu Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu Konta
 

§3 Procedura składania zamówienia


1. Sklep przyjmuje zamówienia w następujący sposób:
a. poprzez stronę internetową www.naklej-to.pl - całą dobę 7 dni w tygodniu,
b. telefonicznie pod numerem telefonu 780 161 230 - od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00,
c. pocztą elektroniczną, wysyłając na adres sklep@naklej-to.pl zamówienie zawierające niezbędne dane do jego realizacji (dane odbiorcy z nr telefonu, adres dostawy, rodzaj i liczba towaru, forma płatności i wysyłki - jeśli zamówienie dotyczy konkretnych produktów wystawionych na sprzedaż w naszym sklepie internetowym; przy zamawianiu  produktów innych niż w sklepie lub innych rozmiarów prosimy o opisanie ich z podaniem rozmiarów i kolorów)  - całą dobę 7 dni w tygodniu, skrzynkę e-mailową obsługujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
2. Składając Zamówienie na stronie sklepu należy wybrać Towar i dodać go do Koszyka. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie sklepu.

3. Kolejnym krokiem jest wybranie formy dostawy i płatności za Towar.
4. Do zatwierdzenia Zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin Sklepu.
5. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie zostaje złożone w chwili naciśnięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę".
6. Po dokonaniu Zamówienia sklep dostarcza Klientowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Zamówienia są realizowane (wysyłka Towaru) w przeciągu 5 dni roboczych:
- od złożenia zamówienia płatnego Przelewami24 lub za pobraniem
- od zaksięgowania płatności na naszym rachunku bankowym w przypadku zapłaty przelewem bankowym
Czas doręczenia przesyłek przy różnych formach wysyłki z towarem podajemy w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
8. Koszty przesyłki podawane są przed złożeniem zamówienia. W niektórych przypadkach koszty przesyłki ponoszone są w całości przez Sklep (w zależności od kwoty zamówienia, kodów rabatowych, itp.)
9. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Klient może również złożyć zamówienie bez zakładania konta podając niezbędne dane do realizacji zamówienia lub telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
10. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Ich uzupełnienie następuje w momencie składania zamówienia.
11. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Fakt złożenia zamówienia, jego realizacji oraz wysyłka Towaru zostają potwierdzone przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
13. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
14. Każde potwierdzone zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem.
15. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia - jeśli nie zostało ono już zrealizowane (wysłane). Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Konta w Sklepie, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
16. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje danych kontaktowych, telefonu lub dane te są nieprawidłowe.
17. Zamawiający ma zawsze możliwość sprawdzania statusu swoich zamówień, gdy jest zalogowany w systemie.
18. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego nie później niż 3 dni, licząc od daty potwierdzenia zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§4 Płatności i rozliczenia

1. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
-  przy odbiorze - od wartości zakupów w koszyku minimum 20,00zł
Każde zamówienie z płatnością za pobraniem potwierdzamy kontaktując się z klientem telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku kontaktu z klientem (klient nie odbiera telefonu, nie ma odzewu na mail lub sms) zamówienie nie jest realizowane i następuje jego anulowanie w przeciągu 7 dniu od jego złożenia.
-  przelewem - przedpłatą na konto Sklepu w mBanku,
-  przelewem on-line - przelewem internetowym w systemie Przelewy24.pl
-  kartami Visa, Mastercard, PayPal w systemie Przelewy24.pl
-  przy zamawianiu  produktów innych niż w sklepie lub innych rozmiarów wymagana jest 100% przedpłata na nasz rachunek bankowy
Na zapłatę za zamówienie  przelewem/przelewem on-line oczekujemy 7 dni. Jeśli zapłata nie nastąpi - zamówienie po tym terminie jest anulowane.
Przesyłek za pobraniem - niezależnie od kwoty zamówienia - nie wysyłamy na nasz koszt.
Wysyłki za pobraniem realizujemy do kwoty 300zł.
Przy płatności online lub przedpłacie na konto - przy zamówieniu powyżej 400zł dostawa naklejek następuje na nasz koszt.
2. Operatorem kart płatniczych w systemie Przelewy24.pl jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych ani szczegółach kont bankowych Zamawiającego dla płatności on-line. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem naszego partnera, który realizuje płatności na prośbę kupującego przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.
4. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.
5. Każde zamówienie realizowane jest wraz z paragonem/fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
6. Zwrot Towaru może nastąpić jedynie w nienaruszonym opakowaniu w terminie 14 dni kalendarzowych, wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. Do zwrotu muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi towar został dostarczony do Zamawiającego oraz oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i preferowanej formie rozliczenia zwrotu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Klient ma prawo do zwrotu towaru na podstawie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu na zasadach określonych przez ustawę.
8. Wymagania techniczne korzystania z usług portalu internetowego: dostęp do internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768, komputer Zamawiającego musi mieć włączoną opcje akceptacji "cookies".
9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wskazany przez Klienta.
 
§5 Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Towarem oferowanym przez Sklep za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, e-mailem lub pisemnie.
2. Reklamacja powinna zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
-  określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu (np. obniżenie ceny, wymiana na nowy towar, itp.).
3. Klient odsyła towar, będący przedmiotem reklamacji na własny koszt i ryzyko, w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.
4. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
5. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
6. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
7. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana.

§6 Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

1. Klientowi zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

2. Odstąpienie musi być pisemne i powinno zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Klient odsyła towar, będący przedmiotem umowy od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko, w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.
6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klient zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Regulamin z dnia 15.01.2019r.

UWAGA! Zamówienia płatne przy odbiorze złożone przez stronę sklepową realizujemy od wartości zakupów w koszyku minimum 20,00zł.

ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH NA WZORY I ROZMIARY INNE NIŻ PREZENTOWANE W SKLEPIE NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM. WYMAGANA WPŁATA ZA ZAMÓWIENIE WRAZ Z KOSZTEM PRZESYŁKI NA NASZ FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY.


UWAGA! l Listy zwykłe nie są przesyłkami rejestrowanymi, przez co nie ma możliwości sprawdzenia, gdzie w danym momencie znajduje się ta przesyłka (brak możliwości śledzenia). Poczta nie przyjmuje reklamacji w razie zaginięcia tej przesyłki lub nieterminowego doręczenia. Zamawiając przesyłkę listem zwykłym robisz to na własną odpowiedzialność.


REGULAMINY PROMOCJI, RABATÓW i przyznanych BONÓW W NAKLEJ-TO.PL

RABATY W NAKLEJ-TO.PL:

Regulamin  RABATU 20% na produkty naklej-to.pl NAKLEJ-TO NA WIOSNĘ - START  9:00   20.03.2021
1. Obniżka cen W NAKLEJ-TO.PL 20% na podstawie kodu rabatowego W21 obowiązuje w naszym sklepie od dnia 20.03.2021 od godz. 9:00 do 21.03.2021 do godz. 23:59 .
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 100,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego W21 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 100,00zł - oprócz niektórych kategorii produktów ( "promocje ekstra -50%", "na łodzie"). Rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU 10% na produkty naklej-to.pl Z OKAZJI DNIA KOBIET - START  9:00   27.02.2021
1. Obniżka cen W NAKLEJ-TO.PL 10% na podstawie kodu rabatowego DK21 obowiązuje w naszym sklepie od dnia 27.02.2021 od godz. 9:00 do 08.03.2021 do godz. 23:59 .
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 30,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego DK21 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 30,00zł - oprócz niektórych kategorii produktów ("super ceny", "promocje ekstra -50%", "na łodzie"). Rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 

Regulamin  RABATU 10% na produkty naklej-to.pl KOLOROWA JESIEŃ W NAKLEJ-TO.PL.  - START  9:00   25.09.2020
1. Obniżka cen naklejek 10% na podstawie kodu rabatowego NTJ2020 obowiązuje w naszym sklepie od dnia 25.09.2020 od godz. 9:00 do odwołania.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 30,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego NT10W i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 30,00zł - oprócz niektórych kategorii produktów ("super ceny", "promocje ekstra -50%", "na łodzie"). Rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU 10% na produkty naklej-to.pl WRZESIEŃ ZNIŻEK W NAKLEJ-TO.PL.  - START  8:00   01.09.2020
1. Obniżka cen naklejek 10% na podstawie kodu rabatowego NT10W obowiązuje w naszym sklepie od dnia 01.09.2020 od godz. 8:00 do odwołania (OGŁOSZENIA KOLEJNEGO RABATU).
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 30,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego NT10W i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 30,00zł - oprócz niektórych kategorii produktów ("super ceny", "promocje ekstra -50%", "na łodzie"). Rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU 10% na naklejki w naklej-to.pl Dekoruj na lato...  - START  8:00   30.05.2020
1. Obniżka cen naklejek 10% na podstawie kodu rabatowego NT10L obowiązuje w naszym sklepie od dnia 30.05.2020 od godz. 8:00 do odwołania.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 30,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego NT10L i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 30,00zł - oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 
 

Regulamin  RABATU 20% z okazji Dnia Dziecka w naklej-to.pl od 19.05.2020 (od godz. 8:00) do 27.05.2020 (do godz. 23:59)
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego DD20 obowiązuje w naszym sklepie od dnia 19.05.2020 od godz. 8:00 do dnia 27.05.2020 do godz. 23:59.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 50,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego DD20 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 50,00zł - oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU 10% na dobry dzień w naklej-to.pl od 14.04.2020 
1. Obniżka cen 10% na podstawie kodu rabatowego NT10PL obowiązuje w naszym sklepie od dnia 14.04.2020 do odwołania
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 30,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego NT10PL i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 30,00zł - oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU NA POPRAWĘ NASTROJU - 20% na produkty naklej-to.pl - od 11.04.2020 do 13.04.2020
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego NT20PL obowiązuje w naszym sklepie od dnia 11.04.2020 do 13.04.2020.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 20,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego NT20PL i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 20,00zł - oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU WIOSENNEGO 2020  - 20% na produkty naklej-to.pl
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego wiosna2020 obowiązuje w naszym sklepie od dnia 19.03.2020 do dnia 24.03.2020.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 20,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego wiosna2020 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 20,00zł - oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU Z OKAZJI DNIA KOBIET 2020 - 20% na produkty naklej-to.pl
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego kobieta2020 obowiązuje w naszym sklepie od dnia 28.02.2020 do dnia 04.03.2020.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 20,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka cen wynosi 20% przy wykorzystaniu kodu rabatowego kobieta2020 oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego koebita2020 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 20,00zł.
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
6. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  RABATU NA ŚWIĘTA - 10% na produkty naklej-to.pl
1. Obniżka cen 10% na podstawie kodu rabatowego N10 obowiązuje w naszym sklepie do dnia 01.01.2020
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 20,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka cen wynosi 10% przy wykorzystaniu kodu rabatowego N10 oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego N10 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 20,00zł.
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
6. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 

Regulamin Dzień Darmowej Dostawy 10.12.2019r. w naklej-to.pl

1. Regulamin Dnia Darmowej Dostawy obowiązuje w naszym sklepie dla zamówień złożonych w dniu 10.12.2019r.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 30,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Darmowa wysyłka obowiązuje w naszym sklepie dla wszystkich form dostaw - przy płatności z góry (przelew tradycyjny, Przelewy24).
4. Dla płatności za pobraniem w Dzień Darmowej Dostawy obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 5zł (kurier Pocztex48) i 7zł (kurier DPD).
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.


Regulamin  RABATU na dobry dzień 10% na produkty naklej-to.pl
1. Obniżka cen 10% na podstawie kodu rabatowego N10
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 20,00zł (kwota bez kosztu wysyłki).
3. Obniżka cen wynosi 10% przy wykorzystaniu kodu rabatowego N10 oprócz produktów w dziale "super ceny" i "promocje ekstra -50%"- rabaty i promocje nie łączą się.
4. Obniżka nastąpi po wpisaniu na końcu zakupów w koszyku kodu rabatowego N10 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 20,00zł.
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
6. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy. 


Regulamin  rabatu 20%  w Black Weekend od 29.11.2019r. od godz. 12:00 do 02.12.2019r. do godz. 23:59
1. Regulamin Black Weekend obowiązuje w naszym sklepie w dniach 29.11.2019r. od 12:00 do 02.12.2019r. do 23:59.
2. Obniżka cen wynosi 20% przy wykorzystaniu kodu rabatowego bf20  oprócz produktów w dziale "super ceny i "promocje ekstra -50%"" - rabaty i promocje nie łączą się.
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego bf20 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 20,00zł.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


ŚWIĄTECZNE ROZDANIE 2019 w naklej-to.pl -  dla facebookowiczów

Z okazji ŚWIĄT rozdajemy BONY na produkty naklej-to.pl.
Dzięki nim za darmo udekorujesz swój dom! A może podarujesz prezent swoim najbliższym?

Do rozdania:
2 (dwa) x bon o wartości 100 PLN

Co musisz zrobić?

- polub nasz profil

- udostępnij post z naszego faccebooka publicznie

- napisz nam w komentarzu, który produkt z naszego sklepu przypadł Ci najbardziej do gustu

Wśród biorących udział wylosujemy dwie osoby, które otrzymają bon o wartości każdy 100zł. Wyniki ogłosimy 28.11.2019 po godz.15:00.
 Bony do wykorzystania do 31 stycznia 2020r.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

REGULAMIN ROZDANIA I REALIZACJI BONU:

Czas trwania: 22.11.2019 od godz.15:00 do 28.11.2019 do godz. 12:00.  
Ogłoszenie wyników: 28.11.2019 po godz. 15:00.
Osoby, które wylosują bon zostaną poinformowane przez nas o wygranej przez facebook  i w wiadomości prywatnej otrzymają swój bon. Osoby te proszone są o podanie swoich danych osobowych.
Nagroda: dwa bony o wartości 100zł dla dwóch różnych osób na zakupy w koszyku w naklej-to.pl (bez kosztów przesyłki)

Zakupy należy zrobić przez internet w naszym sklepie naklej-to.pl do dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 24:00. Zakup jest jednorazowy - na całą wartość bonu. Nie zwracamy kwoty niewykorzystanej z wartości bonu - w takiej sytuacji dołączamy do zamówienia gratisek. W uwagach do zamówienia należy dopisać „ŚWIĄTECZNE ROZDANIE 2019”. Odbiór własny lub przesyłka kurieremPocztex48 na nasz koszt. Zamówienie będzie gotowe do odbioru/będzie wysłane w ciągu 3-5 dni roboczych od złożenia zamówienia, o czym Was poinformujemy. Bonu nie wymieniamy na gotówkę.
Na produkty zakupione na podstawie bonu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślany wybór

Regulamin  RABATU  20% od 02.09.2019 do 06.09.2019 do godz. 23:59
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego N20 obowiązuje od 02.09.2019 do 06.09.2019 do godz. 23:59.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 25,00zł.
3. Obniżka cen wynosi 20% przy wykorzystaniu kodu rabatowego N20 oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
4. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego N20 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 25,00zł.
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
6. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.

Regulamin  RABATU  10% na dzień dobry (rabat wakacyjny) do 31.08.2019 do godz. 23:59
1. Obniżka cen 10% na podstawie kodu rabatowego naklej-to10 obowiązuje do 31.08.2019 do godz. 23:59.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 20,00zł.
3. Obniżka cen wynosi 10% przy wykorzystaniu kodu rabatowego oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
4. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego naklej-to10 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 20,00zł.
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
6. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


Regulamin RABATU -20% w dniach 15.06.2019 - 23.06.2019 z okazji DNIA TATY
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego tata2019 obowiązuje od soboty 15.06.2019 od godz. 0:00 do niedzieli 23.06.2019 do godz. 23:59.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 25,00zł.
3. Obniżka cen wynosi 20% na produkty naklej-to.pl przy wykorzystaniu kodu rabatowego oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
4. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego tata2019 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 25,00zł.
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
6. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


Regulamin RABATU -20% w dniach 28.05.2019 - 02.06.2019 z okazji DNIA DZIECKA
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego dziendziecka2019 obowiązuje od wtorku 28.05.2019 od godz. 0:00 do niedzieli 02.06.2019 do godz. 23:59.
2. Minimalna wartość zamówienia w koszyku to 25,00zł.
3. Obniżka cen wynosi 20% na produkty naklej-to.pl przy wykorzystaniu kodu rabatowego oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
4. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego dziendziecka2019 i zakupach w koszyku o wartości minimalnej 25,00zł.
5. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
6. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


Regulamin OBNIŻKI CEN -10% w dniach 20.05-27.05.2019 z okazji DNIA MAMY
1. Obniżka cen 10% na podstawie kodu rabatowego mama2019 obowiązuje od poniedziałku 20.05.2019 od godz. 0:00 do poniedziałku 27.05.2019 do godz. 23:59.
2. Obniżka cen wynosi 10% na produkty naklej-to.pl przy wykorzystaniu kodu rabatowego oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego mama2019.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.Regulamin MAJÓWKOWEJ OBNIŻKI CEN -20% w dniach 27.04-05.05.2019
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego maj-naklej-to obowiązuje od soboty 27.04.2019 od godz. 0:00 do niedzieli 05.05.2019 do godz. 23:59.
2. Obniżka cen wynosi 20% na produkty naklej-to.pl przy wykorzystaniu kodu rabatowego oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego maj-naklej-to.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie wykorzystanego rabatu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


Regulamin RABATU 20% - ŚWIĘTUJEMY NADEJŚCIE WIOSNY 23-25.03.2019
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego naklej-to20 obowiązuje od soboty 23.03.2019 od godz. 0:00 do poniedziałku 25.03.2019 do godz. 23:59.
2. Obniżka cen wynosi 20% na produkty naklej-to.pl oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego naklej-to20.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie kuponu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


WIELKIE ROZDANIE BONÓW WIOSENNYCH 2019  -  dla facebookowiczów

Z okazji ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ WIOSNY rozdajemy bony na produkty naklej-to.pl.

Do rozdania: 1 bon o wartości 150zł, 1 bon o wartości 100zł, 1 bon o wartości 50zł - do wykorzystania w naklej-to.pl
 

Co musisz zrobić?

- oznacz w komentarzu 3 znajomych

- polub nasz profil

- udostępnij na facebooku nasz post o rozdaniu publicznie

Wśród biorących udział wylosujemy trzy osoby, które otrzymają bon o wartości kolejno 150zł, 100zł, 50zł na zakupy w naklej-to.pl.

Wyniki ogłosimy PIERWSZEGO DNIA WIOSNY tj. 20.03.2019 po godz.15:00.

POWODZENIA W ROZDANIU!

REGULAMIN ROZDANIA I REALIZACJI BONU:

Czas trwania: 13.03.2019 od godz.10:00 do 20.03.2019 do godz. 12:00.  
Ogłoszenie wyników: 20.03.2019 po godz. 15:00.
Osoby, które wylosują bon zostaną poinformowane przez nas o wygranej przez facebook  i w wiadomości prywatnej otrzymają swój bon. Osoby te proszone są o podanie swoich danych osobowych.
Nagroda: bony o wartości kolejno 150zł, 100zł i 50zł na zakupy w koszyku w naklej-to.pl (bez kosztów przesyłki)

Zakupy należy zrobić przez internet w naszym sklepie naklej-to.pl do dnia 1 czerwca 2019r. do godz. 24:00. Zakup jest jednorazowy - na całą wartość bonu. Nie zwracamy kwoty niewykorzystanej z wartości bonu - w takiej sytuacji dołączamy do zamówienia gratisek. W uwagach do zamówienia należy dopisać „BON WIOSENNY 2019-kwota bonu”. Odbiór własny lub przesyłka kurieremPocztex48 na nasz koszt. Zamówienie będzie gotowe do odbioru/będzie wysłane w ciągu 3-5 dni roboczych od złożenia zamówienia, o czym Was poinformujemy. Bonu nie wymieniamy na gotówkę.
Na produkty zakupione na podstawie bonu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


Regulamin RABATU 20% - CELEBRUJEMY DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN 8- 11.03.2019
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego naklej-to20 obowiązuje od piątku 08.03.2019 od godz. 0:00 do poniedziałku 11.03.2019 do godz. 23:59.
2. Obniżka cen wynosi 20% na produkty naklej-to.pl oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego naklej-to20.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie kuponu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.


Regulamin RABATU 20% - ZAKUPY NA DZIEŃ KOBIET 1- 4.03.2019
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego naklej-to20 obowiązuje od piątku 01.03.2019 od godz. 0:00 do poniedziałku 04.03.2019 do godz. 23:59.
2. Obniżka cen wynosi 20% na produkty naklej-to.pl oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego naklej-to20.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie kuponu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.

Regulamin zniżek czasowych SOBOTA, NIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK 2019
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego naklej-to20 obowiązuje od soboty od godz. 0:00 do poniedziałku do godz. 23:59.
2. Obniżka cen wynosi 20% na produkty naklej-to.pl oprócz produktów w dziale "super ceny" - rabaty i promocje nie łączą się.
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego naklej-to20.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie kuponu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.

Regulamin Dzień Darmowej Dostawy 05.12.2018r.
1. Regulamin Dnia Darmowej Dostawy obowiązuje w naszym sklepie dla zamówień złożonych w dniu 05.12.2018r.
2. Minimalna kwota zamówienia w koszyku to 20zł.
3. Darmowa wysyłka obowiązuje w naszym sklepie dla każdej formy dostawy (kurierPocztex48, paczkomat InPost, kurier DPD) przy płatności z góry (przelew tradycyjny, Pzelewy24).
4. Dla płatności za pobraniem w Dzień Darmowej Dostawy obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 5zł.

Regulamin Black Weekend  23-25.11.2018r. - rabaty do 40%
1. Regulamin Black Weekend obowiązuje w naszym sklepie w dniach 23-25.11.2017r.
2. Rabat przyznajemy w koszyku po wpisaniu kodu black18 przy minimalnym zamówieniu 20zł.
3. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.
4. W tym dniu nie obowiązują zwroty - prosimy o przemyślane zakupy.

Regulamin weekendu zakupów z rabatem 20% w dniach 6-7.10.2018
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego naklejto20 obowiązuje w dniach 6-7.10.2018
2. Obniżka cen wynosi 20% na wszystkie produkty naklej-to.pl oprócz produktów w dziale "super ceny".
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego naklejto20.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie kuponu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.

Regulamin WIELKIEGO MAJÓWKOWEGO RABATU obowiązującego w dniach 01.05. - 06.05.2018r.
1. Obniżka cen 20% na podstawie kodu rabatowego naklejto20 obowiązuje od 01.05.2018r. do 06.05.2018r.
2. Obniżka cen wynosi 20% na wszystkie produkty naklej-to.pl oprócz produktów w dziale "super ceny".
3. Obniżka nastąpi po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego naklejto20.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty zakupione na podstawie kuponu nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.

Regulamin promocji na PRODUKTY WALENTYNKOWE do 28.02.2018r.
1. Obniżka cen na PRODUKTY WALENTYNKOWE obowiązuje od 12.02.2018r. do 28.02.2018r.
2. Obniżka cen obejmuje wybrane 96 produktów sklepu, znajdujące się w zakładce SUPER CENY.
3. W koszyku pojawią się ww produkty już w obniżonej cenie - nie obowiązuje żaden kod rabatowy.
4. Przy zakupie powyższych produktów obowiązują warunki zakupu zgodnie z regulaminem sklepu.
5. Na produkty z powyższej oferty nie przyjmujemy zwrotów - prosimy o przemyślane zakupy.

Zapraszamy na zakupy!

Szanowny Kliencie!
Jesteśmy producentem naklejek, szablonów do malowania, obrazów i plakatów na zamówienie. Nasze produkty, a zwłaszcza naklejki, w związku z szeroką możliwością konfiguracji traktowany jest jako produkt na zamówienie (art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta) i nie podlega zwrotowi. Zamówienia za pobraniem nie przyspieszają terminu wysyłki naszych produktów do Państwa.
Prosimy o przemyślane zakupy. Przed zakupem zapoznaj się z regulaminem sklepu, czasem dostawy oraz sposobem aplikacji naszych naklejek i szablonów.


Strona główna

Opinie o produktach

 • Naklejka na ścianę miś i samochodzik

  naklejka miś i samochodzikOcena produktu 5/5

  Moja opinia o produkcie jest bardzo pozytywna, miło…
 • Plakat miś w balonie

  Plakat miś w balonieOcena produktu 5/5

  Kupiłam, oprawiłam w ramkę, powiesiłam na ścianie…
 • Naklejka dron 2

  naklejka dron 2Ocena produktu 5/5

  Dobrej jakości naklejka. Wisi w mojej wypożyczalni…